Τετάρτη, 2 Ιουνίου 2010

Νέα ένσταση Διάκου - Ψαρρού. (02-06-2010)

Ο κύριος Διάκος, δημοσιοποίησε αντίγραφο ένστασης κατά της απόφασης για λήψη δανείου (31-05-2010, Δ.Σ. Κορυδαλλού) που παρέδωσε στην περιφέρεια.

Η ένσταση του κυρίου Διάκου, βασίζεται σε στοιχεία τα οποία προκύπτουν από τα ίδια τα βασικά έγγραφα και πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. Ήδη από εχτές έχουν επισημανθεί από αυτό το ιστολόγιο παρατυπίες και ανεξήγητα της διαδικασίας.
Πάντως έστω και χωρίς αναφορά των παρόντων, το πρακτικό της συνεδρίασης ανέβηκε τελικά σήμερα στο korydallos.gr.

Η ένσταση των κυρίων Διάκου και Ψαρρού.

ΕΝΣΤΑΝΣΗ


Προς: Περιφερειάρχη Αττικής κ. Ηλία Λιακόπουλο

Κοινοποίηση: Υπουργό Εσωτερικών κ. Γιάννη Ραγκούση

Δήμαρχο Κορυδαλλού κ. Σταύρο Κασιμάτη

Τοπικό τύπο.

Κορυδαλλός:2/6/2010.

Κύριε Περιφερειάρχη,

Έπειτα από την ένσταση μας για την απόφαση 140/21-4-2010 του δημοτικού συμβουλίου για τη λήψη δανείου και την ενημέρωση που ζητήσατε από το γραφείο Δημάρχου στις 11/5/2010 γεγονός που μας κοινοποιήθηκε ζητώντας την εισήγηση του θέματος για το δάνειο των 2.800.000,00 ευρώ με αρ. πρ. 07/ΔΤΑ/3302 διότι ενημερωθήκατε ότι εξέλειπε από το φάκελο του Δ.Σ. την 21/4/2010.

Σας ενημερώνουμε ότι χωρίς να μας ενημερώσετε για απόρριψη της αποφάσεως του Δ.Σ. ξαναήρθε ως έκτακτο θέμα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. Κορυδαλλού με ένα έγγραφο του παρακαταθηκών και δανείων όπου ζητούσε ξανά όλη την προβλεπόμενη διαδικασία γεγονός που σημαίνει ότι η ένσταση μας έγινε δεκτή από εσάς χωρίς να κοινοποιηθεί σ’ εμάς. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι και αυτή η απόφαση στο έκτακτο θέμα δανείου στις 31/5/2010 πάσχει εγκυρότητας και το προσβάλουμε εκ νέου

διότι δεν ψηφίστηκε από τα 2/3 του σώματος όπως όριζε το χαρτί του παρακαταθηκών και δανείων και παράλληλα δεν είχε πάλι εισήγηση αναλυτική για το λόγο που αποφασίζουμε να πάρει ο Δήμος Κορυδαλλού δάνειο και να υπερχρεώνουμε το Δήμο και τους δημότες μας, θεωρούμε ότι σε θέματα οικονομικά δεν πρέπει να ψηφίζουμε χωρίς ενημέρωση δίνοντας λευκές επιταγές.

Με εκτίμηση

Οι δημοτικοί Σύμβουλοι Κορυδαλλού

Ευάγγελος Γ. Ψαρρός Γιάννης Στ. Διάκος

Λυκούργου 11 Τ.Κ. 18120 Αλκιβιάδου 13 Τ.Κ. 18122


Σχετικά έγγραφα:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 6ης/31.05.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

πηγή korydallos.gr

http://www.korydallos.gr/LinkClick.aspx?fileticket=RszLF1I35jk%3d&tabid=680&mid=1101&language=el-GR

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 6ης/31.05.2010 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Χρέη Γραμματέα έκανε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χ. Λώλος.
- 1ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την καταγγελία της τρομοκρατικής
ενέργειας των Ισραηλινών απέναντι στην ανθρωπιστική βοήθεια στην λωρίδας της
Γάζας».
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΜΟΦΩΝΑ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Διάκος. ΑΠΕΧΕΙ της ψηφοφορίας.
Προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Άννα Συρίγου.
- 2ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για την έγκριση όρων σύναψης δανείου ύψους
2.717.000,00€ με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για λειτουργικές δαπάνες του
Δήμου».
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΚΑΤΑ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ι. Διάκος, Μ. Κατσάνου – Κουτσοδόντη.
- 3ο ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για: α) Την έγκριση των όρων για τη σύναψη
Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Νομαρχίας Πειραιά και Δήμου Κορυδαλλού για την
εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού»,
προϋπολογισμού 500.000,00€, β) Την έγκριση εκτέλεσης του έργου από την Νομαρχία
Πειραιά και γ) Τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου Κορυδαλλού και του αναπληρωτή
του στην Κοινή Επιτροπή που θα συνταχθεί στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης
για την υλοποίηση του έργου.
Ως προς το ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.
Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΛΕΥΚΟ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ι. Διάκος, Μ. Κατσάνου – Κουτσοδόντη.
Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισε ΚΑΤΑ:
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ν. Καζαντζίδου.
Αποχωρεί η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ν. Καζαντζίδου.
2
1Ο ΘΕΜΑ : (1ο ΕΚΤΑΚΤΟ) ___ _________________ ________ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε καταγγελία της τρομοκρατικής ενέργειας των Ισραηλινών
απέναντι στην ανθρωπιστική βοήθεια στην λωρίδας της Γάζας.
Στη λήψη της παρούσας απόφασης ΑΠΕΧΕΙ της ψηφοφορίας:
Ο Δημοτικός Σύμβουλοι κ. Ι. Διάκος.
Αρ. αποφ. 118/2010
2Ο ΘΕΜΑ : (2ο ΕΚΤΑΚΤΟ) ___ _________________ ________ ____
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η έγκριση όρων σύναψης δανείου ύψους
2.717.000,00€ με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για λειτουργικές δαπάνες του
Δήμου.
Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισαν ΚΑΤΑ:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.: Ι. Διάκος, Μ. Κατσάνου – Κουτσοδόντη.
Αρ. αποφ. 119/2010
3Ο ΘΕΜΑ : (3ο ΕΚΤΑΚΤΟ) ___ _________________ ________ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η α) Η έγκριση των όρων για τη σύναψη Προγραμματικής
Σύμβασης μεταξύ Νομαρχίας Πειραιά και Δήμου Κορυδαλλού για την εκτέλεση του
έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Κορυδαλλού», προϋπολογισμού
500.000,00€, β) Η έγκριση εκτέλεσης του έργου από την Νομαρχία Πειραιά και γ) Ο
ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κορυδαλλού και του αναπληρωτή του στην Κοινή
Επιτροπή που θα συνταχθεί στα πλαίσια της Προγραμματικής Σύμβασης για την
υλοποίηση του έργου.
Αρ. αποφ. 120/2010
Αποχωρεί ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Διάκος.
4Ο ΘΕΜΑ : (1ο Η.Δ.) _________________ ________ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2010.
Αρ. αποφ. 121/2010
5Ο ΘΕΜΑ : (2ο Η.Δ.) _ __ _________________ ________ ____
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε η ψήφιση της Δ΄ Αναμόρφωσης
προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2010.
Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισε ΚΑΤΑ:
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Κατσάνου – Κουτσοδόντη.
Αρ. αποφ. 122/2010
6Ο ΘΕΜΑ : (3ο Η.Δ.) ___ _________________ ________ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η ψήφιση της Α΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Δήμου
Κορυδαλλού», οικονομικού έτους 2010.
Αρ. αποφ. 123/2010
7Ο ΘΕΜΑ : (4ο Η.Δ.) ___ _________________ ________ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η ψήφιση της Β΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού»,
οικονομικού έτους 2010.
Αρ. αποφ. 124/2010
3
8Ο ΘΕΜΑ : (5ο Η.Δ.) ___ ______________ __ ________ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η ψήφιση της Β΄ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Κορυδαλλού»,
οικονομικού έτους 2010.
Αρ. αποφ. 125/2010
9Ο ΘΕΜΑ : (6ο Η.Δ.) ___ _________________ ________ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου του Δήμου «Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Δήμου Κορυδαλλού».
Αρ. αποφ. 126/2010
10Ο ΘΕΜΑ : (7ο Η.Δ.) __ _________________ ________ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού
Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Ε.Δ.Α.Π.Ε. Δήμου Κορυδαλλού, ως προς το ύψος της
επιχορήγησής του από τον Δήμο Κορυδαλλού.
Αρ. αποφ. 127/2010
11Ο ΘΕΜΑ : (8ο Η.Δ.) ___ _______________ ________ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε ο καθορισμός του αριθμού & των ειδικοτήτων του
προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για τον Δήμο μας.
Αρ. αποφ. 128/2010
12 ΘΕΜΑ : (9ο Η.Δ.) ___ ________________ ________ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση
κατεπειγόντων αναγκών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
Έγινε μνεία για πρόσληψη πέντε (5) ακόμη εργατών δηλαδή το σύνολο του
προσωπικού διαμορφώνεται σε: 23 εργάτες & 2 οδηγούς.
Αρ. αποφ. 129/2010
13Ο ΘΕΜΑ : (10ο Η.Δ.) ___ ________________ ________ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η καθιέρωση υπερωριακής εργασίας α) για εργασία πέραν
της υποχρεωτικής β) για εργασία Κυριακών & εξαιρέσιμων ημερών & νυχτερινής
εργασίας προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής & καθ’ υπέρβαση αυτής σε
προσωπικό του Δήμου μας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου & Ορισμένου
Χρόνου από 02.01.2010 έως και 31.12.2010.
Αρ. αποφ. 130/2010
14Ο ΘΕΜΑ : (11ο Η.Δ.) _ __________ _______ ________ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η διόρθωση της αριθμ.: 425/25.11.09 απόφασης του Δ.Σ.
κατά το μέρος και μόνο που αφορά στην ειδικότητα και στον κλάδο κατάταξης της
υπαλλήλου μας Σαμίου Όλγας, κατά την μεταφορά της από την «Δημοτική Κοινωφελή
Επιχείρηση Κορυδαλλού (ΔΗ.Κ.Ε.ΚΟ.)» καθώς και κατά τη σύσταση της θέσης της
στον Δήμο Κορυδαλλού.
Αρ. αποφ. 131/2010
Προτάσσεται το 30ο θέμα Η.Δ. & συζητείται.
15Ο ΘΕΜΑ : (30ο Η.Δ.) ___ _______________ ________ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η παραλαβή καταγραφής των δένδρων που βρίσκονται
4
στους Κοινόχρηστους Χώρους του Δήμου.
Αρ. αποφ. 132/2010
16Ο ΘΕΜΑ : (12ο Η.Δ.) ___ _______________ ________ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση & παραλαβή της μελέτης: Τοπογραφική
Αποτύπωση για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Μέμου (Παγκόσμιας
Ειρήνης) & ανάδειξη οδού Ξενοφώντος από Πλατεία Μέμου μέχρι οδό Αθηνάς σε οδό
ήπιας κυκλοφορίας».
Αρ. αποφ. 133/2010
17Ο ΘΕΜΑ : (13ο Η.Δ.) ___ ______________ _ ________ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση μελέτης του έργου: «Γενικές επισκευές &
συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων (έτους 2010)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης
300.000,00€.
Αρ. αποφ. 134/2010
18Ο ΘΕΜΑ : (14ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης - με ανοιχτό διαγωνισμό - και
επιλογής αναδόχου του έργου: «Γενικές επισκευές & συντηρήσεις Σχολικών Κτιρίων
(έτους 2010)».
Αρ. αποφ. 135/2010
19Ο ΘΕΜΑ : (15ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση μελέτης του έργου: «Αναβάθμιση
ηλεκτροφωτισμού Πλατείας Παγκόσμιας Ειρήνης», συνολικής προϋπολογιζόμενης
δαπάνης 39.146,00€.
Αρ. αποφ. 136/2010
20Ο ΘΕΜΑ : (16ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης - με ανάθεση στην
«ΔΗΚΕΚ Α.Ε.» & έκπτωση 2% - και επιλογής αναδόχου του έργου: «Αναβάθμιση
ηλεκτροφωτισμού Πλατείας Παγκόσμιας Ειρήνης», προϋπολογισμού: (32.352,07€)
πλέον Φ.Π.Α. 21% (6.793,93€).
Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισε ΛΕΥΚΟ:
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Κατσάνου – Κουτσοδόντη.
Αρ. αποφ. 137/2010
21Ο ΘΕΜΑ : (17ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση μελέτης του έργου: «Ανάπλαση γηπέδου
ποδοσφαίρου στο χώρο του πρώην ασύλου στον Δήμο Κορυδαλλού», συνολικής
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 450.000,00€.
Αρ. αποφ. 138/2010
22Ο ΘΕΜΑ : (18ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης - με ανοιχτό διαγωνισμό - και
επιλογής αναδόχου του έργου: «Ανάπλαση γηπέδου ποδοσφαίρου στο χώρο του πρώην
ασύλου στον Δήμο Κορυδαλλού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 450.000,00€.
Αρ. αποφ. 139/2010
5
23Ο ΘΕΜΑ : (19ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση της 1ης παράτασης του συμβατικού χρόνου
εκτέλεσης του έργου: «6ο – 8ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού (προσθήκη 6/θέσιου
κτιρίου)», προϋπολογισμού 1.844.024,00€ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).
Αρ. αποφ. 140/2010
24Ο ΘΕΜΑ : (20ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Ειδική
Αρχιτεκτονική Μελέτη και αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης για την εκτέλεση του
έργου: «Παρεμβάσεις, βελτιώσεις, αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού κ.λ.π. εργασίες
περιοχής Επτανήσου».
Αρ. αποφ. 141/2010
25Ο ΘΕΜΑ : (21ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής
παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση – Ανακαίνιση Κτιρίου του Δημοτικού
Κινηματογράφου ΣΙΝΕ – ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ».
Αρ. αποφ. 142/2010
26Ο ΘΕΜΑ : (22ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών
διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες τις περιοχές
του Δήμου Σ20», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 54.450,00€.
Αρ. αποφ. 143/2010
27Ο ΘΕΜΑ : (23ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ αποφασίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης - με ανάθεση στην
«ΔΗΚΕΚ Α.Ε.» & έκπτωση 2% - και επιλογής αναδόχου του έργου: «Κατασκευή
εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων προς σύνδεση με το αποχετευτικό δίκτυο σε όλες
τις περιοχές του Δήμου Σ20», Προϋπολογισμού: 45.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 21%
9.450,00€
Στη λήψη της παρούσας απόφασης ψήφισε ΚΑΤΑ:
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Κατσάνου – Κουτσοδόντη.
Αρ. αποφ. 144/2010
28Ο ΘΕΜΑ : (24ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η έγκριση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας
εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή οδού Καραολή – Δημητρίου από 12η έως 13η οδό».
Αρ. αποφ. 145/2010
29Ο ΘΕΜΑ : (25ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η αντικατάσταση των ξηρών δένδρων σε πεζοδρόμια του
Δήμου.
Σημείωση: Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Κατσάνου – Κουτσοδόντη ψήφισε ΥΠΕΡ
με την προϋπόθεση ν’ αντικατασταθούν τα δένδρα που έχουν ξεραθεί με άλλα όμοια
6
στο είδος τους. Οι πικροδάφνες να είναι συνεπικουρούμενες στην εικόνα του
πρασίνου της περιοχής.
Αρ. αποφ. 146/2010
30Ο ΘΕΜΑ : (26ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η διατήρηση βαθμίδων επί του πεζοδρομίου της οδού
Πλούτωνος αρ. 46.
Αρ. αποφ. 147/2010
Προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θ. Μερεντίτης.
31Ο ΘΕΜΑ : (27ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η διαγραφή χρεών διαφόρων οφειλετών από χρηματικούς
καταλόγους βάσει του άρθρου 174 του Ν. 3463/06.
Αρ. αποφ. 148/2010
32Ο ΘΕΜΑ : (28ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η μονοδρόμηση της οδού Θράκης καθώς & τμήματος της
οδού Λέσβου μεταξύ των οδών Θράκης & Λαρίσης στον Κορυδαλλό.
Αρ. αποφ. 149/2010
Προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γ. Ματαράγκας.
33Ο ΘΕΜΑ : (29ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η κοπή ενός (1) δένδρου στο πεζοδρόμιο επί της οδού
Κρέσνας 23, επειδή βρίσκεται μπροστά από είσοδο γκαράζ.
Αρ. αποφ. 150/2010
34Ο ΘΕΜΑ : (31ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων έτους 2009 –
4η χρηματική εντολή ποσού 63.446,36€ και κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές
Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού.
Αρ. αποφ. 151/2010
Προσήλθε η Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δ. Γιαπιντζάκη.
35Ο ΘΕΜΑ : (32ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων έτους 2009 –
5η χρηματική εντολή ποσού 63.446,36€ και κατανομή του στις Σχολικές Επιτροπές
Α΄βάθμιας & Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορυδαλλού.
Αρ. αποφ. 152/2010
36Ο ΘΕΜΑ : (33ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «1η Σχολική Επιτροπή Δήμου
Κορυδαλλού των 1ου Δημοτικού Σχολείου & 2ου Νηπιαγωγείου Κορυδαλλού» σύμφωνα
με την τροποποίηση της συστατικής του πράξης ως προς τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Αρ. αποφ. 153/2010
7
37Ο ΘΕΜΑ : (34ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «1η Σχολική
Επιτροπή Δήμου Κορυδαλλού των 1ου Δημοτικού Σχολείου & 2ου Νηπιαγωγείου
Κορυδαλλού».
Αρ. αποφ. 154/2010
38Ο ΘΕΜΑ : (35ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου του
Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «29η Σχολική Επιτροπή
Δήμου Κορυδαλλού των 4ου Ενιαίου Λυκείου, Ενιαίου Εσπερινού Λυκείου & Εσπερινού
Γυμνασίου Κορυδαλλού» σύμφωνα με την τροποποίηση της συστατικής του πράξης ως
προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αρ. αποφ. 155/2010
39Ο ΘΕΜΑ : (36ο Η.Δ.) ___ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η εκλογή Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία: «29η Σχολική
Επιτροπή Δήμου Κορυδαλλού των 4ου Ενιαίου Λυκείου, Ενιαίου Εσπερινού Λυκείου &
Εσπερινού Γυμνασίου Κορυδαλλού».
Αρ. αποφ. 156/2010
40Ο ΘΕΜΑ : (37οα Η.Δ.) __ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η ανανέωση της άδειας στάθμευσης αναπηρικού
αυτοκινήτου στην οδό Πυθαγόρα αρ. 60, ιδιοκτησίας κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ.
Αρ. αποφ. 157/2010
40Ο ΘΕΜΑ : (37οβ Η.Δ.) __ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η ανανέωση της άδειας στάθμευση αναπηρικού
αυτοκινήτου στην οδό Ζωοδόχου Πηγής αρ. 63, ιδιοκτησίας κ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΜΠΟΥΣΔΟΥΚΟΥ.
Αρ. αποφ. 158/2010
41Ο ΘΕΜΑ : (38ο Η.Δ.) __ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η παραχώρηση χώρου στάθμευσης σε αναπηρικό
αυτοκίνητο στην οδό Λευκάδος αρ. 3, ιδιοκτησίας κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛΑΚΕΖΟΓΛΟΥ.
Αρ. αποφ. 159/2010
42Ο ΘΕΜΑ : (39ο Η.Δ.) __ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η παραχώρηση άδειας χώρου στάθμευσης σε αυτοκίνητο
(μη αναπηρικό) στην οδό Ραβινέ 9, ιδιοκτησίας κ. ΜΑΡΓΙΑΝΝΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ.
Αρ. αποφ. 160/2010
Το 40ο θέμα Η.Δ. ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ.
«Λήψη απόφασης για την καταβολή ετήσιας συνδρομής στο Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ο.Τ.Α.».
8
43Ο ΘΕΜΑ : (41ο Η.Δ.) __ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η επιχορήγηση Αθλητικού Σωματείου «Αθλητικός Όμιλος
Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Κορυδαλλού» με το ποσό των 8.000,00€.
Αρ. αποφ. 161/2010
44Ο ΘΕΜΑ : (42οα Η.Δ.) __ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η οικονομική επιχορήγηση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου
η «ΜΕΡΙΜΝΑ» με το ποσό των 1.000,00€.
Αρ. αποφ. 162/2010
44Ο ΘΕΜΑ : (42οβ Η.Δ.) __ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η οικονομική επιχορήγηση του Εκπολιτιστικού Συλλόγου
«ΑΝΑΣΑ ΖΩΗΣ» με το ποσό των 1.000,00€.
Αρ. αποφ. 163/2010
45Ο ΘΕΜΑ : (43οα Η.Δ.) __ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η οικονομική ενίσχυση της άπορης δημότισσας κ.
ΕΛΠΙΔΑΣ ΚΟΛΥΦΕΤΗ με το ποσό των 300€.
Αρ. αποφ. 164/2010
45Ο ΘΕΜΑ : (43οβ Η.Δ.) __ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η οικονομική ενίσχυση της άπορης δημότισσας κ.
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑΣ ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ με το ποσό των 300€.
Αρ. αποφ. 165/2010
45Ο ΘΕΜΑ : (43ογ Η.Δ.) __ _______________ ____ __ ____
ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασίστηκε η οικονομική ενίσχυση της άπορης δημότισσας κ.
ΜΑΡΙΑΣ ΘΕΟΦΙΛΙΔΟΥ με το ποσό των 300€.
Αρ. αποφ. 166/2010
Κορυδαλλός 01 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ


Χτεσινές μας αναρτήσεις με κλικ εδώ και εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια: