Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

Ο προτεινόμενος κανονισμός λειτουργίας της επιτροπής διαβούλευσης

(2ο θέμα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 16ης
Φεβρουαρίου 2011)

 
Ο κανονισμός ψηφίστηκε από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά παρέμεινε ανοιχτός σε ότι αφορά  τις παρατηρήσεις και αλλαγές που επισημάνθηκαν από την αντιπολίτευση (κυρίως από τις κυρίες Κατσάνου - Κυλάκου), προκειμένου αυτές να διατυπωθούν εγγράφως και να κωδικοποιηθούν πριν την επόμενη συνεδρίαση).

Ο σκοπός που αναρτάται εδώ δεν είναι για να σχολιαστεί, αλλά για να γνωστοποιηθεί το περιεχόμενό της πρότασης και να είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά η εισήγηση αυτή της Ε.Ε. του Δήμου στα μέλη της κίνησης αλλά και σε όποιους -ενδιαφερόμενους- πολίτες.

Χρήσιμη αναφορά: ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ - Αρθρο 76 (Δημοτικη Επιτροπή Διαβούλευσης)
(πιο πρακτικό, ευανάγνωστο λινκ εδώ -εφόσον ανοίγει όμως-)