Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2008

Νέο, ειδικό ιστολόγιο: Κορυδαλλός - τεχνικό πρόγραμμα

Στις 20/11/2008, ημέρα Πέμπτη με έγγραφο (αρ.πρωτοκόλλου 55314) απευθύνεται πρόσκληση προς τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους για συνεδρίαση, που ορίζεται για τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.Η συνεδρίαση αυτή, αφορά την συζήτηση 29 θεμάτων, εκ των οποίων το ένα είναι το τεχνικό πρόγραμμα του 2009, το δεύτερο είναι η λήψη απόφασης για την τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος του 2008, το τρίτο, λήψη απόφασης για την ψήφιση της ΙΑ΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του 2008, και το τέταρτο, λήψη απόφασης για το επιχειρησιακό πρόγραμμα.Τα θέματα που προκύπτουν, είναι πολλά.

Η πρώτη και αυτονόητη παρατήρηση,που μπορεί να φαίνεται –μα δεν είναι διαδικαστική- αφορά προφανώς την ασυνήθιστη ταχύτητα, που αφήνει έναν πολύ κοντό χρόνο μελέτης για τους Δημοτικούς Συμβούλους.Όμως, υπάρχουν πλέον πολλά επί της ουσίας θέματα.Χωρίς να διαθέτουμε εκπροσώπηση στο Δημοτικό Σύμβουλιο, θα τοποθετηθούμε άμεσα και απευθείας στην τοπική κοινωνία. Και θα ελέγξουμε σε διαρκή βάση την πορεία των θεμάτων της 24ης του Νοέμβρη, που ενώ αναφέρονται «τεχνικά», έχουν βέβαια πολύ ουσιαστικό περιεχόμενο για την καθημερινότητα και για το μέλλον της πόλης μας.Για τον Κορυδαλλό.Και για τον σκοπό αυτό, δημιουργήσαμε έναν ακόμη δικτυακό τόπο.

Για τον Κορυδαλλό.

Σε αυτό το νέο ιστολόγιο βρίσκεστε: http://korydallostexniko.blogspot.com/
κεντρικό ιστολόγιο: http://16xronipoli.blogspot.com/